Du bør ha større ambisjoner med kundeklubben enn å kopiere tilbud fra dine andre kanaler.

Stadig flere satser på kundeklubb

I USA økte antall lojalitetsprogrammer med 26 prosent fra 2013 til 2015. Programmer for flyreiser gikk litt ned, mens programmer for restauranter gikk opp med over 100 prosent.

«Alle vet» nå at det koster fem ganger så mye å få tak i en ny kunde sammenlignet med å selge mer til en eksisterende. En kundeklubb er derfor et bra verktøy i markedsføringen.

Flate tilbud, lojalitetsprogram eller knytte bånd?

Alt for ofte ser vi at kundeklubber bare blir en kanal for å pushe rabatter og salgskampanjer. Man pøser ut det samme tilbudet i både aviser, radio og i kundeklubben. Dermed vil kundene vil snart miste interessen, de melder seg ut av klubben.

Klubbtilbud

Du bør ha unike tilbud i klubben. Det enkleste er å sende like tilbud til alle som er med i klubben. Men du kan tjene mer dersom den enkelte kunde får skreddersydde tilbud fra deg basert på den informasjonen du har om kunden.

Lojalitetsprogram

Du kan også lage et lojalitetsprogram som gir kunden stadig sterkere motivasjon til å handle mer. Du vet hele tiden hvilken fase kunden er i og lar kundedialogen ta utgangspunkt i det.

Knytte bånd

Du kan også binde kunden tettere til deg dersom du gir kunden noe mer enn bare tilbud. Gi kunden nyttige eller interessante artikler og videoer.

Strategier, tips og triks rett til deg!

  • Hidden
  • Hidden
  • Fyll ut e-postadressen din
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Meld deg på vårt nyhetsbrev, så holder vi deg oppdatert – helt gratis.
Se hvordan vi behandler personopplysninger.

Planlegg før du starter opp kundeklubben

Hva slags klubb? Bestem formålet med kundeklubben. Hvilke fordeler skal medlemmene få? Ta en syretest på om det er reelle fordeler, spør noen i din definerte målgruppe om de fristes av fordelene.

Krav til organiseringen

Har du ressurser og kompetanse til gjennomføringen? Få på skrift med hvem i organisasjonen som har ansvar for hva. Bestem hva dere skal ordne selv og hva som bør overlates til samarbeidspartnere.

Krav til innhold og hyppighet

Skriv også en plan for hva som skal kommuniseres – og hvor ofte – i hvilke kanaler. Skal dere bruke både SMS og e-poster? Bestem også hvor personifisert kundedialogen skal være.

Krav til teknologi

Skal flere tusen kunder oppleve et personlig innhold, stilles det krav til en systemløsning som kan håndtere triggere og stor grad av automatisering. Dine ambisjoner for klubben legger listen for teknologien.

Fremdrift

Bestem datoer for utvikling, oppstart og deretter nye tiltak. La gjerne oss i Cognito være med på planleggingen slik at du finner en løsning som passer din organisasjon.

Kontrakter

Pass på at kontrakter med eksterne leverandør gir dere eierskap til kundedataene, designkoder og andre funksjoner, for det skal være mulig å bytte leverandører senere uten alt for mye trøbbel.

Gjør kundeklubben enkel for alle

Lag en enkel innmelding for kundene, kanskje må du la kun e-postadresse være obligatorisk for å kunne være med i kundeklubben.

Drømmen er å få mest mulig informasjon om kunden, aller først telefonnummer, adresse og interesser. Men krever du for mye ved innmeldingen, vil mange ikke gidde å bli med.

Kjør noen tester og se hvor god responsen blir ved ulike varianter.

Du kan også lokke med større fordeler til dem som gir deg mer informasjon om seg selv. La oss si det er fem felt kunden skal fylle ut, og så gir du kunden 1 prosent ekstra rabatt for hvert felt han fyller ut. Så kan en rabattsøyle ved siden av stige høyere for hvert felt som fylles ut.

Gi kundene en rask mulighet til å benytte en fordel som du deler ut. Du kan for eksempel love at så snart kunden har sendt inn påmeldingen, vil du sende et velkomsttilbud tilbake.

Test kundeklubben på en fokusgruppe slik at du er sikker på at alt er lett å forstå og bruke.

Bruk statistikker fra første stund

Kjør statistikker og analyser fra første stund slik at du ser hva kundene tenner på. Hver amerikaner er med i 29 lojalitetsprogrammer, men bruker bare 12 av dem. Du er altså ikke i mål bare fordi du har startet en kundeklubb. Du må analysere hele tiden og deretter vri og justere på budskap og tilbud slik at kundeklubben faktisk blir brukt av kundene.

Det er mye man kan bruke dataene til. Finner du for eksempel ut hva kunden kjøpte sist, kan du tilby et produkt som bygger på det første.

Ikke tvingende nødvendig med rabatter

Husk også at kundeklubb kan bestå av andre fordeler enn rabatter. Du kan invitere til VIP-kvelder med opplæring, underholdning eller tilgang til nye varer. Eller kundene kan få hilse på kjendiser eller gratis laste ned din ferske e-bok.