Kreativitet

Våre designere og kreatører er ikke bare opptatt av gode ideer og godt innhold, men også at det ser bra ut og gjenspeiler en enhetlig profil for selskapet.

Er dere egentlig et reklamebyrå?

Våre oppdragsgivere stiller oss dette spørsmålet. På mange måter er vi det. Og ettersom vi er spissere i vårt produkt- og tjeneste­spekter kaller vi oss et «dialogbyrå».

Vi har både digitale og grafiske designere, kreatører, producere og folk på tekst. Samtidig er vi opptatt av den personifiserte kommunikasjonen – at det er en bestemt person med gitte egenskaper som eksponeres for en hendelse – og personen foretar en aktiv handling som gir positiv respons. Da har vi dialog.

Eksempel:

Vi poster et innlegg om kjøkken til en gitt målgruppe på Facebook for å skaffe nyhetsbrev­abonnenter. De som klikker, havner på en landingsside for å registrere informasjon om seg selv og samtykke til nyhetsbrevene. Vi sender nyhetsbrev på e-post med artikler om ulike kjøkken­modeller, og lenke til et kontaktskjema for å avtale eventuelt møte i butikken.

Vedkommende responderer i kontaktskjema, og får en bekreftelse på e-post og på SMS fordi han ba om det ved å legge igjen mobil­nummeret sitt. Kjøkken­leverandøren og mulig kunde er godt forberedt når de møtes – og sannsynligheten for kjøp og salg er stor.

Idé, innhold og kanal

Kreativitet er omfattende, slik vi ser det. Våre oppdrags­givere utfordrer oss på å komme med helt nye ideer til en kampanje eller tilnærming til en spesiell målgruppe. Vi blir utfordret på en optimal miks av kanaler og må utvikle innholdet til disse. Vi produserer digital kommunikasjon på hjemmesider, landings­sider, sosiale medier og e-post­markedsføring. Vi gjør SMS-aktiviteter og tradisjonelle DM-aktiviteter.

Konsepter

Kreativitet er også viktig ved utvikling av kunde­klubber eller lojalitets­programmer. Det er mange vinklinger og muligheter når man utvikler innhold, fordeler, eventuelle bonus­modeller og regelverk for håndtering av dialogene. Og noen kunde­programmer er åpne og noen lukkede for markedet. Noen programmer er svært innholdsrike, og noen har få elementer tilpasset en lavere ambisjon. Alle ambisjons­nivåer er greie, synes vi. Evnen til gjennom­føring er viktigere enn høye ambisjoner som ikke kan følges opp. De fleste har kjent på skuffelsen når forespeilte forventninger ikke innfris.

Design og profilering

Vi leverer et bredt spekter av tjenester innen design og profilering, fra brosjyrer og annonser, til komplett redesign av selskapsprofil og større kampanjer – både digitalt og trykt.

Verden er i stadig utvikling, og det som fungerte godt for fem år siden gjør ikke nødvendigvis det i dag. Dette gjelder spesielt i digitale medier, der nye teknologier og endret bruksadferd krever stadig fornying. God design handler her om mer enn bare det visuelle – fungerer ikke løsningene dine godt nok for dagens forventinger, er det garantert en av dine konkurrenter gjør dette.

Vår metodikk

Vi jobber etter en fast og enkel fremgangsmåte.

  1. Sørge for behovsavklaring og beskrive en god brief på hva som er status, utfordringen og målet med oppdraget.
  2. Kreativ prosess for å presentere løsningsforslag. Vi spiller ball med kunden og konkluderer med endelig løsning.
  3. Planlegging i detalj. Prosjektleder er sentral for å koordinere alle ressurser og oppgaver for å sikre gjennomføring i henhold til avtalt innhold, tid og budsjett.
  4. Utvikling og kvalitetssikring av løsning.
  5. Godkjenning og «push the button».

Ønsker du å vite mer?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg for et møte.

  • Hidden
  • Hidden
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.