Hvordan virker et spamfilter?

Når man sender ut et nyhetsbrev, sendes e-postene mellom ulike ISP-servere ute på nettet før de kommer frem til hver mottaker. ISP-serverne snuser på e-postene og sjekker hvor de egentlig kommer fra. Er e-posten opprinnelig sendt fra en server som ofte sender ut spam, slår filteret til.

ISP-serverne sjekker også hvor mange av dine e-post-mottakere som har en gyldig adresse. Domenet må eksistere og personen må fortsatt være ansatt i bedriften du sender til. Har du mange dårlige adresser, får du et dårlig rykte og spamfilteret blir strengere mot e-poster fra deg.

Det lønner seg derfor å sørge for god datakvalitet på adressene samt å sende ut fra en server som har et godt IP-rykte.

Spamfiltere sjekker også selve innholdet i e-posten. Alt innhold som lukter spam, gir minuspoeng. Går antall minuspoeng over en bestemt grense, slår filteret til. Har du for eksempel mange lenker og mange bilder, gir det minuspoeng. Også amatørmessig HTML-koding gir minuspoeng.

I tillegg deler spamfilteret ut minuspoeng for hvert ord som kan tolkes som spam. Typiske spamord er gjerne salgsrelaterte ord. Filteret liker heller ikke doble tegn eller store bokstaver. Du bør altså ikke skrive «GRATIS!!!»

Snakk med oss, så hjelper vi deg å utforme og sende ut nyhetsbrev og e-DM.