Strategi

Vår CRM-rådgivning har et praktisk perspektiv for å oppnå klare målsettinger knyttet til gode kunde­opplevelser, økt kundeverdi og kundelønnsomhet.

CRM-strategi og dialog­markedsføring

Vår konseptuelle plattform for å utvikle god relasjons­markedsføring er vesentlig for suksess. Det handler om å se sammenhenger, forstå effekten av samhandlingen mellom områdene, og til slutt gjøre nye bevisste valg basert på evaluering av det du måler og rapporterer.

CRM-strategi og dialog­markedsføring handler om å bygge relasjoner i alle faser. Det innebærer å finne, vinne, utvikle og beholde kunder. Hver fase har sine utfordringer og behov for spiss­kompetanse.

Våre rådgivere er gode sparrings­partnere for å diskutere effektiv CRM-strategi

 • Definere kundereisen for din bransje og dine kunder.
 • Hvordan bruke SEO og sosiale medier for å skape større synlighet for bedriften din.
 • Hvordan jobbe med innholds­markedsføring eller «content marketing» som mange kaller det, i de ulike fasene av kundereisen.
 • Hvordan tilrettelegge for digital markedsføring.
 • Hvordan utvikle konsept og plan for gjennomføring av lojalitets­program og kundeklubb.
 • Hvordan jobbe med innsikt, segmentering og RFM-analyser.
 • Hvilken teknologi og verktøy krever dine ambisjoner for datadrevet markedsføring.
 • Hvordan sette tydelige mål for kunde­effekt i relasjon til at du faktisk kan måle det, og gjør det.

Taktisk CRM-rådgivning

Når vi snakker om praktisk CRM-rådgivning, mener vi også på det taktiske nivået. På kampanje­nivå er det svært mange elementer som skal samkjøres i flere kanaler. Det betyr at vi har nese for detaljer når det skal utvikles virke­midler for å skape effekt. For eksempel hvordan trigge call-to-action i nyhetsbrev, oppsett av handlings­skapende landings­sider på nett, tilrettelegge for effektiv markeds­føring på Facebook etc. Og til slutt – våre prosjekt­ledere har en gjennomførings­kraft du vil elske.

Innsikt og datakvalitet

«Big Data» er et av vår tids «buzzword». Vi har tilgang til usannsynlig store datamengder. Utfordringen er å avgrense den informasjonen du virkelig har nytte av, og som har en verdi du kan bruke til noe. Kjøps­adferd og hvilke tema kunden klikker på i nyhets­brev er eksempler på innsikt som er nyttig når du skal lage innhold til neste aktivitet eller kampanje. Husk også å etablere en rutine for hvordan du vedlike­holder kvaliteten på dataene underveis. Kundene dine flytter, bytter jobb, endrer e-postadresse etc.

Mål og strategi

Når du har mye innsikt, kan du lage målgrupper eller segmenter som krever ulik behandling. Samtidig må du legge ulike salgs­strategier avhengig av kundens livssyklus. Hva gjør du i en nysalgsfase, hvordan utvikler du kundene med oppsalg, mersalg eller kryssalg, eller hvilke tiltak kan gjøres for å sikre at kunden blir en lojal kunde over lengre tid.

Kommunikasjon og virkemidler

Her har du et stort handlingsrom på grunn av alle kanaler, salgsfaser og målgrupper. Krydre dette med kreativitet og virkemidler for å skape handlinger. Totalt sett har du en stor utfordring med samhandling og samkjøring slik at kunden opplever din kommunikasjon som helhetlig og lik uansett i hvilket forum kunden treffer deg.

KMåling og rapportering

Det morsomme med dialog­markeds­føring er at alt kan måles. ROMI – return of marketing investment – er språket som må brukes ovenfor din leder, økonomisjef eller daglig leder når du argumenterer for markedsbuds­jettet ditt. Sørg for at måling kan gjennom­føres, bruk tid på evaluering og bruk den nye innsikten i neste akt.

Prosesser

Planlegging er minst halve jobben, sier noen. Vi er langt på vei enig fordi dialog­programmer og workflows krever gjennomtenkte løsninger med tanke på tid, mennesker, produksjoner og kanaler.

Organisering og personell

Marketing automation og personal­isering er to nøkkel­begreper i våre leveranser. Selv om automatiserte prosesser effektiviserer ditt arbeid, kreves det manuell innsats i plan­legging, budsjettering, beslutninger, kvalitets­sikring og i produksjon. Hvis du i tillegg har få ressurser internt og engasjerer samarbeids­partnere og byråer, krever det en godt organisert betjenings­modell.

Teknologi og verktøy

Systemløsninger skal kunne understøtte oppgaver innen alle områder i vår CRM-plattform. Vi beskriver funksjonelle krav­spesifikasjoner og tilrettelegger verktøyene tilpasset dine ambisjoner.

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med CRM og kundedialog?

La oss ta en kaffe og en hyggelig prat, så tar vi det derfra. Ingen forpliktelser, selvsagt.

 • Hidden
 • Hidden
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.