Alle markedsførere må holde seg oppdatert på regler, begreper og trender i markedet. Her er en liste med viktige ord til deg som driver med Marketing Automation som du bør kjenne til.

Enten du er nybegynner eller erfaren innen Marketing Automation, er det nyttig med en ordliste slik at du kan lære noe nytt, eller forsikre deg om at du er oppdatert.
Derfor har vi tatt ut viktige ord innen Marketing Automation som best mulig representerer basiskonseptene som enhver profesjonell markedsfører må kunne.
Sjekk kunnskapsnivået ditt og les listen under!

A  B  C D  E  F  G  H  I  L  M  N  O  P  R S  T  U  W  X

A

A/B-test: Teknikken der man sammenligner to forskjellige versjoner av samme e-post for å måle resultatet og velge den som gjør det best.
Above the fold: Den delen av e-posten som kan bli sett uten at man skroller. Utrykket stammer opprinnelig fra gamle aviser der kun øverste del, over bretten, var synlig i avisstativet.
Abuse/Misbruk: Indikerer spam-utsendelser i e-postmarkedsføring
Accreditation/Akkreditering: Sertifisering av en e-post sitt avsenderomdømme og kvalitet
Alt-Tekst: Beskrivelse av hvordan et bilde ser ut og dets funksjon. Spesielt nyttig i situasjoner der et bilde i e-posten blir blokkert slik at mottakeren ikke kan se det.
Autentisering: Teknologier og konfigureringer som brukes for å sertifisere autentisiteten til en melding og avsenderen.
Autoresponders/Autosvar: Systemer som automatisk sender en serie av forhåndsdefinerte e-poster.

Tilbake

B

B2B: Akronym for bedriftsmarkedet (Business to Business).
B2C: Akronym for forbrukermarked (Business to Cunsumers).
Bayesian filter/Bayes spamfiltrering: Metode brukt av spam-filtrene til å identifisere vanlige spam-elementer.
Batch/Parti: En serie med operasjoner eller kommandoer som utføres sekvensielt og automatisk.
BIMI: Brand Indicators for Message Identification; En autentiseringsmetode som lar merker vise deres logo ved siden av avsenderen for å styrke omdømmet og leveringsevnen.
Blacklist/Svarteliste: Liste som inneholder IP-adresser som er ansett som spam, svindel eller annet som kan skade leveringsevnen.
Bounce rate/Fluktfrekvens: Raten på e-poster som blir avvist eller ikke levert. «For at en kampanje skal bli sett på som effektiv og ha god leveringsevne må e-post-kampanjen ha en Bounce rate, eller fluktfrekvens, under 2%»
Bulk email/Masse-e-post: Store e-post-kampanjer, kjennetegnet av en 1 til mange utsendelsestype.

Tilbake

C

Call to Action (CTA): En invitasjon til handling som er rettet mot mottakere, plassert inne i en knapp i e-posten. Eksempler på dette er «Les mer», «Benytt deg av tilbudet», «Abonner nå».

Når du lager en CTA er det lett å falle for det enkleste valget, «Les mer». Det er dumt. CTA-en bør være tilpasset målet du har for leseren og bør være en konkret oppfordring til neste steg i kjøpsprosessen. Merk, neste steg, er ikke nødvendigvis siste steg i kjøpsprosessen. Det er stor forskjell på «Kjøp hus nå» og «Oppdag nabolaget på Grefsen». Sørg for at CTA-en din ikke skremmer kunder vekk, men lokker dem videre.

CAN-SPAM: Amerikansk lov som skal hindre selskaper å drive med spam.
Catch-all: E-post-adresse som henter inne alle e-poster som har blitt sendt til ikke-eksiterende adresser.
Click-Through/Klikk: En brukers klikk på en lenke i en e-post.
CMS: Content Management System. Applikasjoner som brukes til å styre en verden av innhold.
Conversion/konvertering: Handling som en markedsfører ønsker at mottakeren av e-posten skal gjøre. Det kan for f.eks. være å kjøpe et produkt eller laste ned en fil.
CRM: Customer Relationship Mangement. Et selskaps strategi som går ut på å pleie forholdet med kunden, som tar utgangspunkt i en database hvor kundedata lagres og skapes.

Tilbake

D

Database: Arkiv som inneholder kundenes data som har blitt samlet inn gjennom forskjellige databasebyggings-strategier.
Delisting/avnotering: Fjerning fra en svarteliste
Deliverability/Leveringsevne: En e-posts evne til å bli levert suksessfullt til mottakeren. Dette er noe av det viktigste man kan fokusere på i en e-post-kampanje og det finnes flere strategier og metoder for å øke leveringsevnen.
DEM: Direct Email Marketing. Markedsføring som omhandler å sende ut reklame-e-poster.
DKIM: DomainKeys Identified Mail. En autentiseringsmetode som tillater avsendere å assosiere meldingen med et domenenavn. Når man gjør det, kan mottakeren verifisere autentisiteten og se avsenderes omdømme i avsenderfeltet.
Double opt-in/Dobbelt samtykke: Datainnsamlingsmetode der brukeren, etter å ha fylt ut et skjema, mottar en ekstra bekreftelsesmelding. Dermed skiller metoden seg fra Single opt-in/Enkelt samtykke.

Tilbake

E

E-commerce/E-handel: En type nettside der produkter og tjenester kan kjøpes på nett.

Netthandel har skutt i været de siste årene og pandemien satte bare ekstra fart på sakene. Det har kanskje aldri før vært så enkelt som det er nå å sette opp en nettbutikk, men at det er enkelt betyr ikke at det er lønnsomt. Veien dit kan være kronglete og krever et godt blikk på kundeopplevelsen. Heldigvis kan vi hjelpe deg, les hvordan her

ESP: Email Service Provider: En plattform som hjelper markedsførere med å sende e-postkampanjene til en kontaktliste.
Engagement: Utrykker interesse og interaksjoner som brukere har med e-postene de mottar, og generelt med alt innhold og kommunikasjon fra selskapet. Dette er en veldig dynamisk verdi og det er sannsynlig at den endrer seg gjennomen kundes livssyklus.
Envelope-Sender: En adresse som indentifiserer serveren som sendte en melding.

Tilbake

F

Feedback loop/Tilbakemeldingssløyfe: Et signal som blir sendt til avsendere når mottakeren flytter en e-post til søppelpost eller en spam-mappe.
Footer/Bunntekst: Den siste delen av oppsettet på en e-post. Burde inneholde kontaktinformasjon, personvernregler, adresse og en avmeldingsknapp.
Forward/Videresende: Å videresende en melding til en annen bruker.

Tilbake

G

GIF: En kort video som varer noen få sekunder og går i loop. Kan brukes for å gjøre e-posten mer effektiv og virkningsfull.
Grey Listing: En servers midlertidige avvisning av en innkommende e-post for å motkjempe risikoen for spam.

H

Ham: Det motsatte av Spam. Identifiserer alle legitime e-poster.
Hard Bounce: Når en e-post blir avvist på grunn av et permanent problem slik som en ikke-eksisterende, blokkert eller ugyldig mottaker-adresse.
Header/Topptekst: Den øverste delen av en e-post som inneholder hovedinformasjonen sånn som avsender, emnefelt og dato.
HTML: Hypertext Markup Language: Web-standarden for å komponere multimedia-innhold.

Tilbake

I

Innboks: Hovedmappen der din e-post blir lagret.
IMAP: Protokoll som brukes til å lese en postkasse.
IP: Et firesifret unikt nummer som brukes til å identifisere PCer, servere og enheter.

Tilbake

L

Landing page/Landingsside: En nettside som brukes til å gi tilleggsinformasjon om produktene eller tjenestene dine i e-post-kampanjen. Med plattformer som MailUp kan man enkelt lage landingssider med bare noen få klikk og lett integrere dem i e-posten for å tiltrekke flere leads.
Layout/Oppsett: Den grafiske innstillingen til en e-post (tekst, bilder CTA-knapper, tabeller etc.)
Lead: En potensiell kunde for et gitt produkt eller tjeneste, som blir generert når et markedsførings-initiativ gjør det mulig å skaffe nyttig informasjon fra brukeren slik at man får etablert kontakt.
Link: Hypertekst-lenke som kan bli lagt inn i e-post for å sende mottakeren til en nettside hvor de kan fullføre en handling (f.eks. laste ned en brosjyre eller lande på en produktside med kjøpsmuligheter).
List churn/Kundefrafall: Antall kontakter som har meldt seg av en tjeneste.
List washing/Listevasking: en måte å rense listen med bruker for folk som klager eller Spam Traps (les mer om det lenger ned).

Tilbake

M

Mail User Agent/E-postklient: Applikasjon som brukes til å lese e-post (Gmail, Outlook etc.).
Mailing list/E-postliste: Liste med adresser som periodisk mottar e-post fra en avsender.
Marketing Automation: Programvare, teknologier og verktøy som gjør automatisering mulig, basert på forhåndsdefinerte triggere – og optimalisering av markedsføring.
MHTML: Standarden for å sende HTML-e-poster med innhold fra en annen resurs (embeded).
Mobile Open Rate/Åpningsrate på mobil: Antall av mottakere som har åpnet e-posten fra en mobil.
MTA/Meldingsoverføringsagent: Systemet som fysisk sender melingene til mottakers server.
MX: DNS-konfigurering som indikerer serveren som håndterer e-post i et domene.

Tilbake

N

Nyhetsbrev: Type e-post som blir sendt med en gitt frekvens til en gitt gruppe med abonnenter. De er informative og forholdsbyggende. De brukes til å tiltrekke flere personer til nettsiden din, dele informasjon og styrke en følelse av fellesskap.

Tilbake

O

Open rate/Åpningsrate: Antall e-poster som blir åpnet delt på antall e-poster som blir sendt.
Opt-in: En registrering der en bruker frivillig oppgir e-posten sin for å motta din e-post-kommunikasjon.
Opt-Out: Når en kunde velger å ikke motta e-post-kampanjer

Tilbake

P

Personalisering: Inkludering av dine kunders data i din kommunikasjon, gjennom f.eks. å bruke forskjellige felter, bilder og ha dynamisk innhold tilpasset kunden.
Phishing: Teknikk som brukes av spammere for å samle inn passord og få tilgang til data, typisk fra bankkontoer.
Plaint text email/Ren tekst-e-post: E-post uten HTML-koder.
Postmaster: Den ansvarlige for å styre en e-post-server, og spesielt anti-spam-systemene.
Pre-header: Linjen med tekst som etterfølger emnefeltet, som burde inneholde et ytterligere frempek av innholdet i e-posten
Privacy policy/Personvern: En uttalelse eller dokument som forklarer hvordan en organisasjon håndterer kunde- og ansattdata.
Prospekt: En potensiell kunde. I motsetning til Leads, som bare er mulig interessert og kan være registrert for informasjon uten intensjon om å kjøpe, er et prospekt en virkelig interessert kunde.
Provider/Tilbyder: En tilbyder av internettjenester eller e-post-tjenester også kjent som MSP(Mail Service Provider).

Tilbake

R

Re-engagement: Strategi som går ut på å reaktivere sovende kunder med målrettede reaktiveringskampanjer.
Rendering: Hvordan en e-post framstilles på en spesifikk e-post-klient.
Responsivt design: Design på en e-post som tilpasser seg størrelsen brukeren bruker til å lese e-poster. Vær OBS! Dette er ikke synonymt med hybrid- eller mobilvennlig design.
RIPE – Regional Internet Registry for Europe: Organisasjon som er ansvarlig for å tildele og administrere IP-adresser i Europa.
RSS/Levende bokmerker: Really Simple Syndication. En XML-basert standard som lar deg dele innhold på tvers av flere systemer.

Tilbake

S

Search Marketing/Søkemarkedsføring: Markedsføringsaktiviteter som retter seg mot tydelig tilstedeværelse i resultatene hos søkemotorer.
Segmentering: Teknikk som lar deg dele inn kundedatabasen inn i mindre grupper basert på fellestrekk, som f. eks alder, kjønn, geografi, handlemønster etc. Segmentering er en grunnleggende faktor for å avgjøre en markedsføringskampanje.
Seed mail: E-postadresser som er inkludert i en liste av flere årsaker, sånn som monitorering av leveringsevnen til meldingen, oppdage sendetiden til en server, oppdage spam-aktiviteter, tyveri og liste-misbruk.
SMTP: Protokoll med hvilken e-post som blir overført mellom to servere.
Soft Bounce: E-post som der leveringen mislykkes på grunn av et midlertidig problem, slik som full innboks.
Spam: Masseutsendelse av e-post til brukere som ikke eksplisitt har bedt om å motta slik informasjon.
Spam Trap/Spamfelle: En felle for spammere. Den består av en e-postadresse som er veldig lik en normal adresse, men som ble laget for å bli fanget og kun brukt av spammere, slik at man kan indentifisere de og blokke de.
Spammer: De som sender søppelpost/spam.
Subject line/Emnefelt: Teksten som brukere ser når en e-post lander i innboksen deres.
SPF: Sender Policy Framework, en type autentifisering som lar deg sertifisere at IP-adressen til avsender er autorisert av avsenderens domene.
Spoofing: En teknikk som brukes av spammere for å sende meldinger under falsk navn.
Subscriber/Abonnent: Brukere som har bedt om å motta e-post-kommunikasjon fra en avsender ved å oppgi e-posten sin via en dobbel eller enkel opt-in.

Tilbake

T

Target: Mottakeren av en e-postkampanje.
Template/Mal: En grafisk mal til en e-post som har et forhåndsdefinert oppsett.
Testing: Teknologiene og metodologiene som fokuserer på å teste et utvalg av mottakere for å se effektiviteten av et gitt element i en e-postkampanje.
Tracking/Sporing: Teknologi som gjør det mulig å overvåke en brukers adferd.
Transactional emails/Transaksjonelle e-poster: All kommunikasjon med personalisert innhold som er sent automatisk etter at en bruker utfører en bestemt handling. Dette kan eksempelvis kan være e-poster etter en ordre er gjennomført, etter registrering er fullført eller en ordre er sendt.
Triggered email/Triggerutløst e-post: E-post som blir automatisk sendt etter at en bruker utfører en spesiell handling som utløser triggeren

Tilbake

U

Unique click/Unike klikk: Antall av individer som har klikket på en lenke i en e-post. Unike klikk inkluderer ikke flere klikk fra samme mottaker.
Unsubscribe rate/Avmeldingsrate: Antall brukere som melder seg av e-postkommunikasjon, delt på antall mottakere. Synonymt med churn/kundefrafall, som vi var innom lenger opp på listen.
URL: Internettadressen til et innhold

Tilbake

W

Web Analytics/Webanalyse: Verktøy og teknikker som lar deg analysere besøkenes adferd.
Web Bug/Usynlig sporingsbilde: Et usynlig objekt, gjerne et bilde på størrelse med en piksel, som lar deg sjekke brukeres surfevaner og annen info om deres aktiviteter online.
Webmail: Tjeneste som gir deg tilgang til e-posten din via en nettside.
White list/Hviteliste: En liste som inkluderer all IP-adressene som er sertifisert som «gode», altså som ikke sender spam.

Tilbake

X

XLS: eXstensible Markup Language, standarden for utveksling av strukturert informasjon.

Kilde: MailUp

Les mer om Dialog og CRM

Lyst til å nå nye høyder?

Det vil vi også. La oss ta en prat, eller et møte, for å finne ut hvordan vi kan hjelpe til.

  • Hidden
  • Hidden
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg. Se hvordan vi behandler personopplysninger.