Google Ads

Ønsker dere å skaffe flere kunder gjennom annonsering på Google?

Med Google Ads-annonsering hjelper vi dere med å treffe de mest relevante kundene ut fra deres søk.

Google Ads-søk

Vi bygger de mest effektive kontostrukturene som gir dere høyest mulig avkastning. Oppsett av riktig struktur på kontoen er veldig viktig. Hvis kontoen er satt opp feil blir budsjettet raskt brukt opp og konverteringen blir mye lavere enn ved et profesjonelt oppsett. Vi oppretter kontoen slik at den samsvarer nøyaktig med søkeordene kundene deres ser etter, og at de igjen samsvarer med annonsene. Vi måler også alle resultater vi får på Google Ads med en detaljert sporing. Dette gjør at dere hele tiden kan holde oversikt over hvor mye dere betaler pr. kunde og hvor høy avkastning dere har.

YouTube-annonsering

Det finns mange måter å annonsere på når det kommer til YouTube. Vi hjelper dere med sette riktig strategi, teknisk oppsett og sporing. Som regel oppretter vi en egen konto for YouTube selv. Dette gjør vi for å sikre at sporing fungerer som den skal. Når oppsettet er gjort riktig kan dere se nøyaktig hvor mye dere får ut annonsene på YouTube.

Google Shopping

Vi kan hjelpe dere med å få de riktige datafeeds til å fungere optimalt i Google Shopping. Skaffe dere de riktige kundene og sørge for at dere betaler så lite som mulig pr. ny kunde, uansett hvilken bransje dere måtte være i.

Google Display-annonsering

Display-annonsering må håndteres på riktig måte før det gir en nytteverdi i kanalmiksen.

Vi anbefaler at dere tenker på Google Display-annonsering i de første berøringspunktene for kundereisen, som et slags merkevareoppsett. Da vi kan spore hele kundereisen vil vi raskt kunne se om Display-annonsering har vært lønnsomt.