Digital strategi

Hvilken strategi er riktig for din bedrift?

Et samarbeid med Cognito gjør at vi hjelper dere med å finne frem til den rette digitale strategien basert på bedriftens behov, forretning og KPI-er med digital markedsføring.

De fleste ønsker å oppnå flere salg, leads eller å øke omsetningen sin med digital markedsføring. Vi jobber sammen med dere for å finner frem til den riktige digitale strategien for deres bedrift. Vi setter også opp den mest optimale kanalmiksen ut fra ønsker, behov, ressurser og KPI-er. Hos oss får dere alltid en fast kontaktperson som innehar senior kompetanse.

Noen bedrifter har allerede en klar formening om strategien. F.eks. forventer de å få en bestemt mengde kunder ut fra et fast budsjett. Andre ønsker hjelp til å få en realistisk forventet prognose for hva de kan få av omsetningsøkning og antall mulige leads, samt et forslag til budsjett. Her vil Cognito kunne bistå med rådgiving.

Et eksempel vi ofte ser

Dere selger et komplekst produkt og ønsker å starte med Google Ads. Etter en samtale finner vi frem til at kun svært få kunder søker på deres spesifikke produkt på Google, derfor kan en kanal som LinkedIn eller Facebook være mer relevant, da når dere kundene basert på tittel, atferd, bedriftsstørrelse med mer.

Metodikk:

Forstå caset: Vi setter oss inn i deres case og virksomheten. Analyserer behovet: Vi hjelper med å finne realistiske forventinger, behov, KPI-er og ønsker for eksisterende eller kommende digitale oppsett og resultatene utfra dette.

Implementere strategien: Vi hjelper med å sette opp, gi råd og kontinuerlig optimalisere det rette digitale oppsettet for din bedrift i henhold til «best practice».

Evaluer og optimaliser: Vi evaluerer kontinuerlig ut fra den vanlige digitale strategien om vi er på rett spor og om resultatene leverer som forventet